ระบบหนังสือราชการ  สพม.เขต 21

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่1ด้านที่2,ด้านที่เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
      
สามารถคลิกที่ภาพครุฑ เพื่ออ่านรายละเอียดในเอกสาร

ผู้ส่ง admin  เมื่อ 2013-10-15

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
ศาลากลางชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100
โทรศัพท์ 0-4242-1074 โทรสาร 0-4242-1094
email: secondary_21@hotmail.com,secondary21@obec.go.th

ติดตั้งและดูแลโดย คุณครู.คอม