ระบบหนังสือราชการ  กลุ่มอำนวยการ

กิจกรรประกวดจัดบอร์ดนิทรรศกาล หัวข้อนิทรรศการ หัวข้อ พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
      
สามารถคลิกที่ภาพครุฑ เพื่ออ่านรายละเอียดในเอกสาร

ผู้ส่ง admin  เมื่อ 2012-10-18

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
ศาลากลางชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100
โทรศัพท์ 0-4242-1074 โทรสาร 0-4242-1094
email: secondary_21@hotmail.com,secondary21@obec.go.th

ติดตั้งและดูแลโดย คุณครู.คอม