ระบบหนังสือราชการ  สพม.เขต 21

ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาและค้างคืน
      
สามารถคลิกที่ภาพครุฑ เพื่ออ่านรายละเอียดในเอกสาร

ผู้ส่ง admin  เมื่อ 2013-10-02

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
ศาลากลางชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100
โทรศัพท์ 0-4242-1074 โทรสาร 0-4242-1094
email: secondary_21@hotmail.com,secondary21@obec.go.th

ติดตั้งและดูแลโดย คุณครู.คอม